Kedi Dövmeleri

Haziran 7, 2013 de Kedi Dövmeleri Dövme Ankara tarafından

Kedi etçiller takımının Kedigiller familyasından memeli hay­vanlara verilen genel ad. Aynı adı taşı­yan evcil hayvanlardan başka, kısa ve yuvarlak bir burun, çok güçlü çeneler, gizlenebilir tırnaklar gibi belirleyici özellikler taşıyan çok sayıda türü kap­sar. Tarihte en önce evcilleştirilen hay­vanlardan biridir. İÖ 300 yıllarına ait Eski Mısır kabartmalarında, heykelle­rinde ve çeşitli buluntularında kedi be­timleri vardır. Ayrıca Eski Mısırlılar kediyi kutsal hayvan sayarlardı. Evcil kediler daha sonraki yüzyıllara Afri­ka’dan tüm dünyaya yayıldı. Fenikeli­ler Hıristiyanlık öncesinde kedileri İtalya’ya getirdiler. Kedinin gebelik süresi 55-56 gündür. 2- 5 arasında yavru yapar. Yavrulann gözü doğumdan 9 gün sonra açılır. Ge­nellikle yılda iki kez yavrular. Son de­rece çevik hareketler yapmaya uygun bir vücut yapısına sahip olan kedilerin türlere göre göz renkleri değişik olur. Ankara kedisi gibi iki gözü de değişik renkte olanlar vardır. Güçlü ışık karşı­sında iris büzüldüğü zaman göz bebeği ince bir çizgi halini alır. Kedi az ışıkta öteki hayvanlara oranla daha iyi görür. Karanlıkta kedi gözünün irisi o kadar açılır ki, göze düşen ışık hemen yansır, bu da kedi gözünün karanlıkta parlı- yormuş gibi görünmesine neden olur. Kedilerin en duyarlı organları bıyıkla­rıdır. Ön ayaklarında beş, arka ayakla­rında dört parmak vardır. Parmakların ucundaki tırnaklar, dışa doğru kıvrık olmasına karşın, normal durumlarda gizlidir, bir saldın anında hemen orta­ya çıkarırlar. Çenesinde 30 diş vardır. Öndeki kesici dişler küçük, arkadaki azı dişleri gelişmiş ve daha büyüktür. Kesici dişlerin yanındaki köpek dişleri avını yakalamaya yarar. Kedilerde ge­lişmiş bir duyu, koku ve zekâ yapısı vardır. Hayvanlar dünyasının en zeki­lerinden biridir. Ömrü ortalama 14 yıl­dır. Etçil olmasına karşın evcil kediler her şeyi yerler. Ana kediler 2 ay sürey­le yavrularını bir yerden başka bir yere taşırken ise derisinden tutup taşır. Dünyaya geldiklerinden 2 ay sonra ana kedi yavruları terk eder ve yaşamlannı tek başlarına sürdürmeyi öğrenirler. Kedinin tüm dünyada yaşayan sayısız türü vardır.

Kedigiller, (Lat. Felidae). Omurgalı hayvanlardan Memeliler sınıfının Et­çiller takımının Kedimsiler üstfamilya- sına giren bir familya. Etçiller takımı- nm en yırtıcı, çevik ve güçlü hayvanla- ndır. Çeneleri kısa ve güçlü, dilleri pü­türlüdür. Tümünde sivri köpekdişleri ve keskin azı dişleri vardır. Normal za­manda kıvrılarak geriye çekilmiş olan anında bıçak gibi dışan fırlarlar. Bunun nedeni tırnakların aşınmasını önlemektir. Postları yumu­şak ve çoğu benekli tüylerle kaplı ol­duğundan avlanırlar. Kasları çevik ve güçlüdür. Familyanın tüm hayvanları çok iyi sıçrar ve koşar, hepsinde uzun bir kuyruk vardır. Dünyanın birçok ye­rine yayılmışlardır. Yalnız Avustralya ve Madagaskar’da yaşamazlar. Bu yır­tıcı hayvanlardan yalnız çita insana alışamaz. Familyadan evcilleşen tek hayvan kedidir. îyi bilinen türleri: As­lan, bozkır dekisi, çita, evcil kedi, ja­guar, kaplan kedisi, puma, vaşak, ya­ban kedisi, Ankara kedisi, Siyam kedi­si, vb